mobiele-camerabewaking-nachts

Duurzaamheid
en Milieu

BauWatch voelt zich verantwoordelijk voor het milieu en hecht daarom aan een duurzame bedrijfsvoering. Om die reden brengen we elk half jaar de CO2-footprint van onze hele organisatie in kaart. Zo hebben en houden we goed zicht op onze uitstoot.

Volgens een doeltreffend actieplan treffen we vervolgens maatregelen die ervoor zorgen dat de hoeveelheid CO2-uitstoot steeds verder wordt teruggedrongen.

Gecertificeerd volgens de CO2-Prestatieladder

BauWatch is gecertificeerd volgens de CO2-Prestatieladder op niveau 3. Dit is het hoogste niveau wat behaald kan worden binnen de eigen organisatie. Het hoofddoel is het terugdringen van de CO2 uitstoot van BauWatch. Er wordt daarbij natuurlijk ook gekeken naar energiebesparing, het gebruik van duurzame energie en elektrisch auto’s. Jaarlijks toetst de certificerende instantie Dekra namens SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) of we nog op koers liggen om de vastgestelde reductiedoelstellingen te behalen.

Daarnaast neemt BauWatch deel aan een sectorinitiatief dat gericht is op brandstofreductie van alle aangesloten partijen. Samen zetten we plannen op het gebruik van brandstof op een duurzame manier te reduceren.

Meer weten? Lees alles over over SKAO en de CO2-Prestatieladder.

Extra CO2 compensatie door samenwerking met Land Life Company

Om onze inspanningen voor het milieu extra kracht bij te zetten, zijn wij een samenwerking aangegaan met Land Life Company. Deze organisatie plant wereldwijd bomen en helpt zo bedrijven met het compenseren van hun CO2-uitstoot.

BauWatch kiest ervoor om naast de emissies die vrijkomen in ons productieproces ook het woon-werkverkeer van al onze medewerkers te compenseren.

Missie
De missie van Land Life Company is om de 2 miljard hectare gedegradeerd land op de wereld te herstellen door het planten van bomen. Hun tagline is: ‘Bringing life back to land’. De projecten van Land Life gaan verder dan CO2 afvang alleen. Zo zorgen de bomen voor biodiversiteit en ecosysteemherstel en hebben de projecten sociaal economische voordelen voor lokale gemeenschappen. Land Life werkt met lokale teams en heeft in het verleden samengewerkt met UNHCR en het WNF. Dit geeft ons de zekerheid dat we onze CO2-compensatie met een gerust hart aan deze groene partner kunnen overlaten.

Realisatie
Land Life Company wil haar missie realiseren door land te herstellen waar de natuur dat niet meer uit zichzelf kan. Dat heeft te maken met:

  • Ontbossing
  • Natuurbranden
  • Uitputting door landbouw
  • Opwarming van de aarde
  • Verstedelijking

Wil je weten hoe voortvarend Land Life Company te werk gaat bij het herbebossen van gebieden die dit nodig hebben?

Laat je inspireren