onderkant beveiligingsmast

BauWatch:

de AVG en Privacy

Privacyverklaring

1 Introductie

1.1 Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

BauWatch Group B.V. en haar groepsmaatschappijen, zoals omschreven op BauWatch hechten veel waarde aan jouw privacy. Wanneer je onze website www.BauWatch.nl bezoekt, onze diensten gebruikt, diensten aan ons levert, bij ons solliciteert of contact met ons hebt, verwerkt BauWatch jouw persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). In deze Privacyverklaring leggen wij uit waarom en op welke wijze BauWatch jouw persoonsgegevens verwerkt. De actuele Privacyverklaring kun je altijd vinden op onze website: https://www.bauwatch.com/nl-nl/privacy/.

Onze website gebruikt ook cookies en vergelijkbare technieken. Meer informatie daarover kun je vinden in onze Cookieverklaring op de website https://www.bauwatch.com/nl-nl/cookies/.

De contactgegevens van BauWatch zijn als volgt:

BauWatch Group B.V. (handelend onder de naam “BauWatch”)

Hommel 39

7317 BL APELDOORN

088 118 18 00

verkoop-NL@bauwatch.com

Onze Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via privacy-nl@bauwatch.com

1.2 Inhoud van deze Privacyverklaring

Om het lezen van deze Privacyverklaring te vergemakkelijken, volgt hierna een overzicht met onderwerpen. Je kunt direct meer lezen over elk onderwerp door erop te klikken:

2 Verwerking van persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens en doeleinden en grondslagen van de verwerking

Wanneer je onze website bezoekt, onze producten of diensten gebruikt, producten of diensten aan ons levert, bij ons solliciteert of op een andere wijze contact met ons hebt, verwerken we de persoonsgegevens die daarbij worden verzameld per categorie van betrokkenen voor de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna in dit hoofdstuk omschreven. Het kan voorkomen dat we de persoonsgegevens verder verwerken voor andere doeleinden dan hierna omschreven, maar we doen dit enkel indien en voor zover de nieuwe doeleinden daarmee verenigbaar zijn. In dat geval zullen we je daarover informeren voordat jouw persoonsgegevens verder worden verwerkt.

2.1.1 Websitebezoekers

Persoonsgegevens – Als je onze website bezoekt, dan plaatsen wij essentiële, statistische, marketing- of externe media cookies en/of gebruiken wij vergelijkbare technieken zoals pixels. Hiermee verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bezochte webpagina’s en hyperlinks;
 • Frequentie en duur van het bezoek;
 • Locatiegegevens en IP-adres.

Doeleinden – De doeleinden waarvoor wij deze persoonsgegevens verwerken zijn het waarborgen van een correcte en optimale werking van de websites, en het meten van het gebruik van de websites. Essentiële cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Statistische cookies gebruiken we om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten en deze te verbeteren. Tot slot plaatsen we marketing- en externe media cookies. Met deze cookies zullen wij informatie over jouw recente bezoeken aan onze website en jouw surfgedrag langs de verschillende onderdelen van onze website bewaren en evalueren voor analysedoeleinden om te begrijpen hoe mensen gebruikmaken van onze website, zodat we die intuïtiever kunnen maken. Ook zullen we bijhouden welke links op onze website je hebt aangeklikt. Wij gebruiken die informatie om je op de website gerichte advertenties te tonen die relevant voor jou zijn en die wij hebben vastgesteld op basis van de inhoud die je hebt bekeken.

Bij het eerste bezoek aan onze website informeren wij je over het gebruik van cookies en kun je zelf bepalen welke cookies je wilt toestaan. Je kunt je afmelden voor cookies en/of vergelijkbare technieken door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies en/of vergelijkbare technieken meer toelaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Grondslag – De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is een gerechtvaardigd belang, namelijk ons belang om het gebruik van de website te kunnen meten zodat wij deze eventueel kunnen aanpassen of verbeteren. Waar de wet jouw toestemming vereist, baseren wij de verwerking op basis van jouw toestemming.

Bron – De hiervoor genoemde persoonsgegevens verzamelen wij rechtstreeks bij jou, al dan niet door het gebruik van cookies op onze website. Wij gebruiken geen andere bronnen om jouw persoonsgegevens te verzamelen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Bewaartermijn – Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die hiervoor zijn omschreven.

2.1.2 Gebruikers van de BauWatch App

Persoonsgegevens – Als je onze BauWatch App gebruikt, verzamelen wij gegevens over jouw gebruik van de App. In dat kader verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Jouw inlogstatus;
 • Hoe vaak je inlogt in de App in een bepaalde periode;
 • Of je gebruik maakt van de livestream functionaliteit in de App;
 • Jouw meest bezochte pagina’s in de App;
 • Het apparaat waarmee je gebruik maakt van de App.

Doeleinden – De doeleinden waarvoor wij deze persoonsgegevens verwerken zijn het waarborgen van een correcte en optimale werking van de App. Verder bewaren en evalueren wij informatie over jouw (recente) bezoeken aan de App en jouw gebruik van de verschillende onderdelen van de App om te begrijpen hoe klanten daarvan gebruikmaken, zodat we die intuïtiever kunnen maken.

Bij het eerste gebruik van de App informeren wij je over deze verwerking. Binnen het gebruikersaccount in de App kun je via de instellingen ervoor zorgen dat wij deze gegevens niet verwerken.

Grondslag – De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is een gerechtvaardigd belang, namelijk ons belang om het gebruik van de App te kunnen meten zodat wij deze eventueel kunnen aanpassen of verbeteren.

Bron – De hiervoor genoemde persoonsgegevens verzamelen wij rechtstreeks bij jou. Wij gebruiken geen andere bronnen om jouw persoonsgegevens te verzamelen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Bewaartermijn – Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die hiervoor zijn omschreven.

2.1.3 (Potentiële) klanten, leveranciers en dienstverleners

Persoonsgegevens – Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van (contactpersonen van) (potentiële) klanten:

 • Voor- en achternaam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Organisatie

De verstrekking van deze persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst sluiten met jou dan wel de organisatie die jij vertegenwoordigt.

Doeleinden – De doeleinden waarvoor wij deze persoonsgegevens verwerken zijn het aanbieden of marketen van onze producten en diensten, het ontvangen van producten en diensten die aan ons worden geleverd of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Grondslag – De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst met jou (dan wel de onderneming die jij vertegenwoordigt), om op jouw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te treffen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht.

Bron – De hiervoor genoemde persoonsgegevens verzamelen wij rechtstreeks bij jou of bij jouw organisatie. Wij gebruiken geen andere bronnen om jouw persoonsgegevens te verzamelen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Bewaartermijn – Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die hiervoor zijn omschreven. Indien de documenten waarin jouw persoonsgegevens zijn opgenomen onder de fiscale bewaarplicht vallen, dan bewaren wij jouw gegevens gedurende zeven jaar.

2.1.4 Bezoekers beurzen

Persoonsgegevens – Als je ons op de beurs bezoekt dan verwerken wij camerabeelden van jou rondom onze stand. Het betreft camerabeelden waarbij direct volledig geblurred wordt. Door middel van kunstmatige intelligentie kunnen onze systemen enkele basale analyses doen, zoals herkennen of u bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen zichtbaar draagt. Op deze wijze kunnen onze klanten analytische informatie verkrijgen over het aantal bezoekers op een bepaald tijdstip en/of hoeveel daarvan dergelijke persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Doeleinden – Het doeleinde waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken is het demonstreren van onze apparatuur en onze AI tools ten behoeve van de verkoop van deze producten en diensten.

Grondslag – De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang om bezoekers onze producten en diensten te demonstreren op een beurs.

Bron – De hiervoor genoemde persoonsgegevens verzamelen wij via camerabeelden die onze camera’s maken. Wij gebruiken geen andere bronnen om jouw persoonsgegevens te verzamelen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Bewaartermijn – Wij bewaren de beelden gedurende de beurs. Daarna zullen de gegevens verwijderd worden.

2.1.5 Sollicitanten

Persoonsgegevens – Als je bij ons solliciteert voor een baan dan verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens
 • Gespreksnotities, indien van toepassing
 • Motivatiebrief, indien van toepassing
 • Interesses, werkervaring en overige informatie uit het cv

De verstrekking van deze persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarde om jouw sollicitatie te beoordelen en eventueel een (arbeids)overeenkomst met jou te sluiten.

Doeleinden – Het doeleinde waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken is het beoordelen van jouw sollicitatie en je eventueel op een later moment, met jouw toestemming, te kunnen benaderen voor een geschikte functie.

Grondslag – De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst met jou of om op jouw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te treffen of, indien vereist, jouw toestemming.

Bron – De hiervoor genoemde persoonsgegevens verzamelen wij rechtstreeks bij jou. Wij gebruiken geen andere bronnen om jouw persoonsgegevens te verzamelen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Bewaartermijn – Wij bewaren jouw sollicitatiegegevens gedurende vier weken vanaf het einde van de sollicitatieprocedure. Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, bewaren wij jouw gegevens gedurende één jaar.

2.1.6 Ontvangers van de nieuwsbrief

Persoonsgegevens – Als je de nieuwsbrief ontvangt of bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen van de nieuwsbrief, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Doeleinden – Het doeleinde waarvoor wij deze persoonsgegevens verwerken is om je te informeren over onze producten en diensten of om te voorkomen dat je onze nieuwbrief ontvangt nadat je je daarvoor hebt uitgeschreven.

Grondslag – De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang om je te informeren over onze producten en diensten of jouw toestemming, voor zover de wet jouw toestemming vereist. Als wij jouw e-mailadres verwerken om te voorkomen dat je de nieuwsbrief ontvangt nadat je je daarvoor hebt uitgeschreven, doen wij dit in het kader van een wettelijke verplichting die op ons rust.

Bron – De hiervoor genoemde persoonsgegevens verzamelen wij rechtstreeks bij jou. Wij gebruiken geen andere bronnen om jouw persoonsgegevens te verzamelen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Bewaartermijn – Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die hiervoor zijn omschreven.

2.1.7 Overig contact

Persoonsgegevens – Ook in het kader van overig contact kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken dan de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Organisatie (indien van toepassing)

Doeleinden – De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken in het kader van overig contact zijn bijvoorbeeld het afhandelen van jouw vragen, klachten of verzoeken of in het kader van winacties of prijsvragen die wij organiseren.

Grondslag – De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang om jouw verzoeken en klachten af te handelen of om winacties of prijsvragen te organiseren.  

Bron – De hiervoor genoemde persoonsgegevens verzamelen wij rechtstreeks bij jou. Wij gebruiken geen andere bronnen om jouw persoonsgegevens te verzamelen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Bewaartermijn – Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die hiervoor zijn omschreven.

2.2 Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij verwerken jouw persoonsgegevens niet om geautomatiseerde besluiten te nemen zonder menselijke tussenkomst en ook niet om op basis van jouw persoonsgegevens een profiel van jou te creëren.

3 Recht van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie als deze verwerking gebeurt op grond van één van onze gerechtvaardigde belangen. Wij zullen de verwerking van jouw persoonsgegevens dan staken, tenzij ons belang om jouw gegevens te verwerken zwaarder weegt dan jouw belangen of wanneer ons belang verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Verder heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, bijvoorbeeld onze nieuwsbrief.

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar privacy-nl@bauwatch.com waarin je jouw verzoek duidelijk omschrijft. Houd er rekening mee dat wij eerst jouw identiteit moeten vaststellen voordat wij gehoor kunnen geven aan jouw verzoek. De wijze waarop wij dat doen is afhankelijk van jouw specifieke situatie.

4 Overige rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

4.1 Recht op inzage

Je hebt het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, meer specifiek over de doeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de (categorieën van) ontvangers, de bewaartermijnen of de criteria om deze vast te stellen, de bron van de persoonsgegevens, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en de passende waarborgen bij doorgift van de gegevens buiten de EER.

4.2 Recht op rectificatie van gegevens en beperking van de verwerking

Je hebt het recht om onjuiste gegevens die wij van jou verwerken te laten rectificeren en om onvolledige gegevens door ons te laten aanvullen. Verder heb je in de volgende gevallen het recht, op jouw verzoek, op beperking van de gegevensverwerking:

 • Als je de juistheid van de gegevens betwist kan je ons verzoeken om de gegevensverwerking te beperken gedurende de periode waarin wij de juistheid van de gegevens controleren;
 • Als de verwerking onrechtmatig is en je verzoekt ons om, in plaats van verwijdering van de gegevens, het gebruik van de gegevens te beperken;
 • In het geval wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar jij deze nog wel nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw gegevens, en je in afwachting bent van ons antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan jouw belangen.

4.3 Recht op het verwijderen van gegevens

In de volgende gevallen heb je mogelijk het recht om persoonsgegevens op jouw verzoek door ons te laten verwijderen:

 • Als wij de gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verkregen;
 • Als je jouw toestemming hebt ingetrokken, voor zover jouw gegevens op grond van toestemming worden verwerkt, en wij ook geen andere rechtsgrond hebben om jouw gegevens te verwerken;
 • Als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw gegevens en wij zelf geen zwaarder wegend belang hebben, of als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct-marketing doeleinden;
 • Als wij de persoonsgegevens moeten verwijderen om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • Als wij de persoonsgegevens hebben verzameld in verband met het aanbieden van digitale diensten aan minderjarigen.

Houd er rekening mee dat het bovenstaande niet in alle gevallen van toepassing is. Wij hoeven jouw persoonsgegevens niet te verwijderen als wij deze nodig hebben voor, onder meer, de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

4.4 Recht op gegevensoverdracht

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op grond van jouw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst met jou én de verwerking geautomatiseerd plaatsvindt, dan heb je het recht om jouw gegevens van ons te verkrijgen of door ons te laten overdragen aan een derde in een gangbaar bestandsformaat.

4.5 Recht om gegeven toestemming in te trekken

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan heb je het recht om de door gegeven toestemming in te trekken. Houd er rekening mee dat het intrekken van toestemming geen invloed heeft op de gegevensverwerking die plaatsvond vóórdat je jouw toestemming introk.

Je kunt alle hiervoor genoemde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy-nl@bauwatch.com waarin je jouw verzoek duidelijk omschrijft. Houd er rekening mee dat wij eerst jouw identiteit moeten vaststellen voordat wij gehoor kunnen geven aan jouw verzoek. De wijze waarop wij dat doen is afhankelijk van jouw specifieke situatie.

5 Ontvangers van persoonsgegevens

5.1 Categorieën van ontvangers

Voor zover dit noodzakelijk is voor de hierna te omschrijven doeleinden delen wij jouw persoonsgegevens met de volgende (categorieën van) ontvangers:

 • Groepsvennootschappen, voor zover dit noodzakelijk is voor compliance, interne rapporten audit- of beveiligingsdoeleinden, of voor de uitvoering van een overeenkomst met betrokkenen;
 • Overheidsinstanties, rechtbanken, toezichthoudende autoriteiten, rechtshandhavingsinstanties of inlichtingendiensten, indien wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te verstrekken;
 • Onze accountant, juridische adviseurs en andere professionele dienstverleners die door ons zijn ingeschakeld om redenen van compliance;
 • Leveranciers van IT-diensten die wij gebruiken;
 • Leverancier van diensten die wij gebruiken om de effectiviteit van onze diensten en websites te meten;
 • Derden die BauWatch of één of meer van haar onderdelen willen kopen of geïnteresseerd zijn in het kopen ervan, met inbegrip van de partijen die zijn betrokken bij de advisering over een dergelijke transactie.

5.2 Internationale doorgiften

De hiervoor omschreven categorieën van ontvangers bevinden zich mogelijk buiten de Europees Economische Ruimte (EER). Wanneer wij gegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn, doorgeven aan landen buiten de EER (de zogenaamde ‘derde landen’), dan zorgen wij voor passende waarborgen in de zin van de AVG. Meer specifiek leggen wij de ontvangers van persoonsgegevens contractuele verplichtingen op om jouw gegevens te adequaat beschermen met behulp van de modelcontractbepalingen (SCC’s) die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Wij zullen vooraf (waar nodig met de hulp van de ontvangers in derde landen) per geval beoordelen of de wetgeving en de praktijk van het derde land afbreuk doet aan de doeltreffendheid van de SCC’s. Als dat het geval is, dan nemen wij aanvullende maatregelen om de leemten in de bescherming op te vullen en deze op het door de EU-wetgeving vereiste niveau te brengen. Op verzoek delen wij een kopie van de door ons overeengekomen SCC’s.

6 Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van de Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. De meest actuele versie van de Privacyverklaring is beschikbaar via https://www.bauwatch.com/nl-nl/privacy/.

Laatste versie: 16 april 2024