onderkant beveiligingsmast

BauWatch:

de AVG en Privacy

AVG en privacybeleid

BauWatch levert haar dienstverlening volledig conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Meer informatie zoals het privacy statement, de privacy FAQ en de procedures voor inzageverzoeken kun je vinden op deze pagina.

BauWatch hecht veel waarde aan jouw privacy en stelt dan ook alles in het werk om een eventuele inbreuk op de privacy van betrokkenen zo veel mogelijk te vermijden en te beperken. BauWatch verwerkt persoonsgegevens en valt daarmee onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Inhoud

  1. Privacy Statement
  2. Hoe werkt BauWatch
  3. De rol van BauWatch
  4. Rechten van betrokkenen
  5. Beveiliging persoonsgegevens en onze certificeringen
  6. Functionaris gegevensbescherming (FG)
  7. Meer informatie

Privacy Statement

De privacy van betrokkenen is voor BauWatch zeer belangrijk. BauWatch waakt met haar producten en diensten over personen en goederen. Een gedegen privacy beleid is hier integraal onderdeel van.

Privacy FAQ

Hoe werkt BauWatch

De BauWatch is een mobiel en tijdelijk camerabewakingsproduct. Deze camera’s kijken naar specifieke locaties op particulier terrein (in veel gevallen de bouwplaats). Deze camera’s werken op basis van detectiegebieden en kijken naar een beperkt deel van de locatie. Er wordt gedetecteerd op afwijkingen: het betreden van het detectiegebied door een persoon of voertuig). Bij detectie wordt er een alarm inclusief kort videofragment naar onze meldkamer verzonden. In de meldkamer worden de beelden door onze medewerkers bestudeerd en indien nodig waarschuwen wij contactpersonen, opvolgingsdienst, politie of andere instanties.

Er wordt dus alleen gekeken naar video van alarmen en niet naar live video. Lokaal op de camera worden de live videobeelden wel opgeslagen. Lokale opslag dient voor het achteraf kunnen analyseren van incidenten. Zo kunnen relevante beelden aan bevoegde instanties zoals de politie beschikbaar gesteld worden.

De rol van BauWatch

In de privacywetgeving (waaronder de AVG) is er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen verwerkersverantwoordelijke en verwerker. De partij die het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt is de verwerkersverantwoordelijke.

In het geval van tijdelijke camerabewaking is de opdrachtgever van BauWatch de verwerkingsverantwoordelijke aangezien onze opdrachtgever het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt.

BauWatch is in deze situatie de verwerker, omdat zij namens en ten behoeve van haar opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt.

Onder de AVG hebben personen over wie de verwerkte persoonsgegevens gaan verschillende rechten. BauWatch staat in veel gevallen de opdrachtgever bij in het tegemoetkomen aan deze verzoeken.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG hebben mensen mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. Wil je je rechten als betrokkene uitoefenen dan dien je jouw verzoek schriftelijk in via privacy-NL@bauwatch.com.

Beveiliging persoonsgegevens en onze certificeringen

Bij de dienstverlening welke BauWatch biedt is beschikbaarheid en veiligheid van essentieel belang. Er is dan ook een zeer compleet pakket van maatregelen getroffen om integriteit, beschikbaarheid en veiligheid te borgen. Onderstaand enkele van de getroffen maatregelen:

Apparatuur geplaatst op streng beveiligde locaties voorzien van verschillende beveiligingsschillen conform de geldende eisen (zie certificeringen);

Implementatie van diverse technische maatregelen te beveiliging van informatie;

Alle communicatie geschiedt binnen een gesloten en versleuteld netwerk.

Meer informatie

Mocht je na het lezen van deze pagina nog vragen hebben dan kun je contact opnemen via 088 118 18 18 of een e-mail sturen aan privacy-NL@bauwatch.com

Ben je op zoek naar aanvullende informatie ten aanzien van de AVG dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Disclaimer

De verschafte informatie op deze pagina geldt als achtergrondinformatie op de geleverde dienstverlening door BauWatch, aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.