De core business van Hillson, sinds 2019 onderdeel van BauWatch, is bouwplaatsbeveiliging. We spraken met Patrick en Van Wijnen.

PRODUCTEN

Het belang van bouwplaatsbeveiliging

Beveiliging, veiligheid en compliance

Optimale bouwplaatsbeveiliging

De core business van Hillson, sinds 2019 onderdeel van BauWatch, is bouwplaatsbeveiliging. Een uitdagende tak van sport, te meer omdat bouwlocaties dynamisch zijn en continue veranderen. We spraken met Patrick Cicuttini, commercieel manager van Hillson en met een van zijn klanten: Van Wijnen.

Tot 2019 waren Hillson en BauWatch concurrenten van elkaar, maar het beste van beide is bijeengebracht. Hillson is gespecialiseerd in de totale beveiliging van bouwplaatsen van grote, langdurige en complexe bouwprojecten. “Hillson is totaalleverancier op het gebied van Safety, Security en Compliance op de bouw”, vertelt Patrick Cicuttini. “We leveren bouwplaatsregistratiesystemen, camerasystemen en brand- en ontruimingssystemen. BauWatch richt zich meer op korter lopende bouw- en infraprojecten alsook op urgente problemen. Denk aan het snel plaatsen van een cameramast, omdat er bijvoorbeeld een inbraak heeft plaatsgevonden. BauWatch heeft een eigen PAC (Particuliere Alarmcentrale) meldkamer. Kortom, we sluiten qua productportfolio en diensten goed op elkaar aan.”

Vlot verloop bouw

Op de vraag hoe belangrijk bouwplaatsbeveiliging is, antwoordt Cicuttini: “Erg belangrijk. Er wordt veel ingebroken en gestolen op bouwplaatsen, zeker in tijden van crisis. Vaak lijkt het alsof een schade meevalt: ‘Er ont breekt een stroomkabeltje’. Dat kabeltje kost slechts een paar honderd euro. Maar is er geen stroomvoorziening op de bouw, dan ligt alles stil. Niet fijn. De bouwmarges zijn laag en de boetes bij het overschrijden van de deadline hoog. De bouw dient dus vlot te verlopen. Beveiligingssystemen zijn daarom uitermate belangrijk.”

No Cure We Pay

Cicuttini vervolgt: “Wij bieden een ‘No Cure We Pay’ garantie. De bouw kent de CAR (Construction Allrisk)-verzekering. Deze wordt afgesloten bij nieuwbouw en grote verbouwingen. De bouwer betaalt voor deze verzekering een premie, met een eigen risico. Neemt de bouwer de beveiliging van Hillson, dan is eigen risico reductie mogelijk van 50-100% afhankelijk van de verzekeraar. Alvorens dat het bouwproject van start gaat, maken wij al een plan hoe de bouwplaats te beveiligen. Is er toch schade door diefstal, dan betalen wij het eigen risico gedeelte.”

Draadloze cameradetector

Cicuttini vervolgt: “Wij bieden een ‘No Cure We Pay’ garantie. De bouw kent de CAR (Construction Allrisk)-verzekering. Deze wordt afgesloten bij nieuwbouw en grote verbouwingen. De bouwer betaalt voor deze verzekering een premie, met een eigen risico. Neemt de bouwer de beveiliging van Hillson, dan is eigen risico reductie mogelijk van 50-100% afhankelijk van de verzekeraar. Alvorens dat het bouwproject van start gaat, maken wij al een plan hoe de bouwplaats te beveiligen. Is er toch schade door diefstal, dan betalen wij het eigen risico gedeelte.”

Het systeem is volledig draadloos. Het beschikt over een eigen netwerkverbinding en werkt op batterijen. “De klant hoeft zelf geen voorzieningen aan te brengen. De bouwkeet, keukenblokken, ketels, warmtepompen en dergelijke zijn optimaal beveiligd”, aldus Patrick Cicuttini.

Beveiliging in de praktijk

Cor Simons is directeur Bouw bij Van Wijnen regio West en als zodanig verantwoordelijk voor de realisatiekant van de projecten. Over het bedrijf zegt hij: “We ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden. Dat doen we lokaal vanuit 24 locaties in Nederland, duurzaam en dichtbij de klant en leveranciers. Dat verbindt Van Wijnen met mensen. Het bedrijf spreekt de taal van opdrachtgevers en leveranciers.”

Over onder andere de door Cicuttini genoemde draadloze cameradetector zegt hij: “We zijn destijds begonnen met het beveiligen van de bouw- en schaftketen met allerlei beveiligingstools, onder andere met de door Patrick genoemde camera’s en de koppeling met hun meldkamer. Daarna hebben we de beveiliging van de bouwplaatsen met Hillson opgepakt. Hierdoor proberen we de eventuele schade door inbraak en diefstal na werktijd zo beperkt mogelijk te houden. Bijkomend voordeel van de camera’s op de bouwplaats is, dat onze uitvoerders overdag kunnen zien, wat er op de bouw plaatsvindt en waarom er alarm geslagen is. Door de inzet van camerabewaking zijn door onze verzekeraar onze premies verlaagd.”

Cameramasten

Naast het beveiligen van de keet, is het aan te raden het bouwterrein te beveiligen. “Cameramasten worden zo dicht mogelijk op de bouwhekken geplaatst zodat wij de betreding van het terrein zo snel mogelijk signaleren”, vertelt Cicuttini. “We hebben diverse type camera’s. Per project bekijken we welke het meest geschikt zijn. Het verschil met andere partijen die bouwplaatsbeveiliging leveren, is dat wij maatwerk leveren. Bouwplaatsen van bijvoorbeeld 40 x 50 m worden beveiligd met hoge resolutie dag-/nacht camera’s in combinatie met intelligente video-analyse software. Ziet de camera een verdacht persoon, dan stuurt de meldkamer de beelden door naar de politie; een prio 1 melding. De politie is dan binnen een kwartier op locatie. Maar er zijn bouwterreinen die wel 300 x 400 m zijn. Onze concurrenten hebben vaak maar één type mast, die tot slechts de 40 tot 50 meter beveiligen, zeker in de nacht. Voor grote terreinen maken wij gebruik van warmtebeeldcamera’s. Deze hebben geen verlichting nodig en kunnen tot 220 meter per camera detecteren. Aan de achterkant van dit systeem zit ook het video-analysesysteem. Ziet het systeem een paar ganzen op het terrein lopen, dat weet het dat er niets aan de hand is. Maar is het – buiten werktijd – een persoon of voertuig, dan wordt er melding van gemaakt.”

Brandmeld- en ontruimingssysteem

Voor met name hoogbouw en grote projecten zet Hillson het gecertificeerde WES draadloze brandmelden ontruimingssysteem in. Alle units werken volledig autonoom en staan in verbinding met een betrouwbaar wireless mesh netwerk. “Druk je op de knop achter het glaasje als ontruiming nodig is, dan volgt er een ontruimingsmelding op het basisstation in de bouwkeet alsook op de app op de smartphone”, legt Patrick Cicuttini uit. “Degene die het bericht krijgt, weet exact waar ontruiming noodzakelijk is. Op dezelfde unit zit ook een bhv-melding. Is er een ongeval, dan dient die knop ingedrukt te worden. Het werkt vervolgens hetzelfde als bij een ontruiming. bhv’ers krijgen op hun telefoon melding van het ongeluk en kunnen ingrijpen.”

Bouwplaatsregistratie

Tot slot noemen we de Bouwplaats Check-in Bouwplaatsregistratie. Bouwvakkers die op een project lopen, moeten geregistreerd worden in het kader van onder andere de Wet Ketenaansprakelijkheid en Wet Arbeid Vreemdelingen. Samen met de aannemers TBI, Dura Vermeer en Van Wijnen heeft Hillson Bouwplaats Check-in ontwikkeld.

Yvette Ruys is coördinator Inkoop bij Van Wijnen en werkt zowel voor de regio West als landelijk. Een van haar aandachtsgebieden is bouwplaatsbeveiliging, met name met betrekking tot digitale bouwplaatsregistratie. Ze vertelt: “In het verleden gaf de uitvoerder een A4tje aan een (nieuwe) arbeidskracht – van onderaannemers – met hierop alle vragen die wij als aannemer per uitvoeringsproject inzichtelijk moeten maken volgens de wet. Dat was een omslachtig systeem. Bovendien, de wet- en regelgeving wordt steeds complexer en de vragen uitgebreider. Daarom onder andere zijn we met Hillson in zee gegaan. Nu registreren wij met Bouwplaats Check-in digitaal wie er op de bouwplaats aanwezig is en of wij aan alle arbeids- en veiligheidsvoorschriften voldoen. Het systeem kijkt naar de identiteit, de arbeidsrelatie, de algemene Van Wijnen-veiligheidsfilm en toegang van elke arbeidskracht op de bouwplaats.”

Voor alle duidelijkheid, digitale bouwplaatsregistratie en alle andere nog te noemen producten van Hillson voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Hele keten

Hoe bouwplaatsen te beveiligen zijn, mag duidelijk zijn. Waar ligt nu nog de uitdaging? Yvette Ruys: “Voor wat betreft de registratie van de arbeidskrachten, dit moet eigenlijk door heel de keten heen werken. Als onze onderaannemer van mening is, dat hij zelf onderaannemers aan dient te trekken, dan moet de registratie ook naar hen doorgetrokken worden. Soms meldt zo’n werknemer zich bij de poort en weet van toeten nog blazen. Daarin is nog wel een slag te slaan.”

Cor Simons vult aan: “Heel bouwend Nederland zou zich moeten realiseren, dat er een wet- en regelgeving is op het gebied van het verrichten van arbeid op bouwplaatsen. Het ene bedrijf is hier wat professioneler in dan het andere. Niet alleen de hoofdaannemer heeft een verantwoordelijkheid, ook de andere onderaannemers in de keten. Vandaar dat we dus met zowel Hillson als de eerder genoemde aannemers de Bouwplaats Check-in ontwikkeld hebben.”

Van Wijnen wil deze tool zo breed mogelijk inzetten binnen de bouwsector. Simons legt uit: “We moeten als bouwbranche elkaar meer versterken en aanvullen in het gebruik en toepassen van middelen voor de registratie van arbeidskrachten die door en voor de gehele keten werkzaam zijn. Dat heeft niet alleen voordelen voor ons, ook voor de medewerker. Ging voorheen een medewerker van project A naar B, dan moest hij telkens opnieuw zijn naam opgeven, zijn identiteit tonen et cetera. Met het online systeem hoeft alleen het identificeren op de bouwplaats nog te gebeuren. Eenmaal geregistreerd, blijft hij geregistreerd.”

Goedkoop is duurkoop

De bouw is altijd in beweging. Specialistische bouwplaatsbeveiliging, dus op maat, is dan ook van uitermate belang. De markt ziet dit niet altijd, aldus Cicuttini. “De klant denkt bij concurrenten hetzelfde product te krijgen, met dezelfde dienstverlening, als bij ons. Die gedachte te veranderen, is nog wel een uitdaging. Wij lijken dan wel iets duurder, maar zijn dat zeker niet. En zoals gezegd, we weten exact wat de bouw, elk project, nodig heeft aan beveiliging. We zitten immers al meer dan 37 jaar in het vak.”

Tot slot zegt Patrick Cicuttini: “Partnerschap vinden we erg belangrijk. We trekken samen op met de bouwbedrijven om tot het beste resultaat te komen.”Het ‘samen’ is ook de visie van Van Wijnen: “Samen zijn we voortdurend op zoek naar verbeteringen.”

Bel ons

VOORDELEN

Ongestoord bouwen

Gebruikte producten voor dit project

BauWatch GreenLight
BauWatch GreenLight

Optimale beveiliging door effectieve cameradetectie BauWatch GreenLight

BauWatch WES
BauWatch WES

Hét draadloze brand- en ontruimingssysteem voor de bouw BauWatch WES

Bouwplaats Check-in
Bouwplaats Check-in

Compliant zijn was nog nooit zo makkelijk! Bouwplaats Check-in