medewerker bij ontruimingskaart

JOUW VRAAGSTUK

Brandpreventie en ontruiming bij calamiteiten

Ook een tijdelijke omgeving moet brandveilig zijn

De Arbowet schrijft voor dat de werkgever verplicht is doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie. Tijdige detectie en soepele ontruiming is essentieel om veiligheid te waarborgen.

Brandveilige werkomgeving

Brandveiligheid is een belangrijk aspect, dat je ook voor tijdelijke omgevingen goed geregeld wilt hebben. Zoals op een bouwplaats. Bij brand of andere calamiteiten is tijdige detectie, heldere communicatie en soepele ontruiming essentieel om schade te voorkomen of te beperken.

Brand- en ontruimingssysteem

BauWatch levert een draadloos brand- en ontruimingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om bouwteams realtime te informeren over een brand, BHV-oproep of andere noodsituatie binnen het project. Arbeidskrachten worden via een app op hun telefoon direct geïnformeerd, waarbij de juiste medewerker de juiste melding krijgt. Zo kan snelle evacuatie plaatsvinden of een BHV-er snel ter plekke zijn.

Zorg dat iedereen zich veilig voelt én verzekerd is van adequate hulp bij calamiteiten.

VOORDELEN

Brandpreventie en ontruiming bij calamiteiten

Producten

Passende producten bij deze vraag

BauWatch WES
BauWatch WES

Hét draadloze brand- en ontruimingssysteem voor de bouw BauWatch WES

BauWatch Protect
BauWatch Protect

Jouw arbeidskrachten overal beschermd BauWatch Protect

BauWatch Safety Check-in
BauWatch Safety Check-in

Jouw arbeidskrachten gaan goed voorbereid de bouwplaats op BauWatch Safety Check-in