PROJECTEN uitgelicht

Webcam Flevokust

Beveiliging, veiligheid en compliance

Dit moest er beveiligd worden

Flevokust is een nieuwe multimodale containerterminal en overslaghaven met een ‘nat’ (dat betekent havengebonden en havengerelateerd) bedrijventerrein voor de zwaardere milieucategorieën (3 t/m 5). Deze haven komt aan de noordkant van Lelystad te liggen. Wij hebben voor dit project een webcam geplaatst om de voortgang in beeld te brengen.

Meer weten over deze oplossingen?

Bel ons

VOORDELEN

Ongestoord bouwen