meldkamer bauwatch

De BauWatch Meldkamer

De politie kijkt live mee op locatie

Onze meldkamer is PAC-gecertificeerd, wat inhoudt dat ze door justitie erkend is. Alle alarmmeldingen komen binnen bij de meldkamer. Na videoverificatie stuurt deze de beelden via Live View door naar de politie.

De meldkamer controleert alle binnenkomende alarmmeldingen met behulp van videoverificatie: al onze alarmmeldingen worden geverifieerd op basis van camerabeelden. Gaat het bijvoorbeeld om een dier? Of is er om andere redenen niets aan de hand? Dan stuurt de meldkamer ook geen alarmen door naar de bewakingsdienst en politie. BauWatch garandeert hiermee dat nodeloze aansturing van de bewaking en politie zal worden voorkomen. Als er onverhoopt toch kosten worden gemaakt voor het aansturen van een bewakingsdienst, terwijl het een loze melding betrof, dan zal BauWatch de kosten daarvan aan u vergoeden. Gaat het wel om vandalisme, diefstal of een inbraak? Dan gaan de beelden rechtstreeks door naar de politie, die dan op basis van PRIO 1 ter plaatse zullen gaan.

alt

Live View: politie kijkt live mee op locatie

Komt er een alarmmelding binnen bij onze meldkamer? Dan stellen wij de beelden, na videoverificatie, direct ter beschikking aan de politie via Live View. De politie kan op dat moment live meekijken op locatie. Een signalement van een inbreker komt zo op de snelste manier bij de politie-eenheid op straat terecht die meteen kan ingrijpen. Bij alle prio 1-alarmen is de politie binnen 15 minuten op locatie. In de praktijk blijkt dat bij 85% van de alarmen de politie al binnen 12 minuten ter plekke is.

Wanneer er echt iets aan de hand is op een bouwplaats, stuurt BauWatch tevens een bewakingsdienst naar de locatie. Bewakingsdiensten zijn de sleutelbeheerders van de locaties en kunnen de politie toegang bieden tot het terrein tijdens een interventie. BauWatch organiseert de bewakingsdiensten landelijk via lokaal opererende partijen. Daardoor kunnen we uiterst korte aanrijtijden realiseren.