Onveilige-situaties-en-illegale-werknemers-in-Amsterdamse-bouw

Uit de media

Onveilige situaties en illegale werknemers in Amsterdamse bouw

Beveiliging, veiligheid en compliance

Bouwcontrole in Amsterdam

Eind maart troffen inspecteurs bij een bouwcontrole in Amsterdam op meer dan de helft van de negenentwintig bouwplaatsen onveilige situaties en illegale werknemers aan (De Telegraaf). Saillant detail: er werden maar liefst zeven bouwvakkers aangetroffen die niet in Nederland mochten werken.

Geen verplichte tewerkstellingsvergunning

Het ging om medewerkers met de Marokkaanse, Chinese en Turkse nationaliteit, die geen verplichte tewerkstellingsvergunning hadden. De verantwoordelijke werkgever kan hiervoor een boete krijgen van € 8.000,- per illegale werknemer, maar de opdrachtgever net zo goed. Reden te meer om te zorgen voor een goede bouwplaatscontrole!

Veiligheid en eerlijkheid

De Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleerde op twee zaken: de veiligheid op de bouwplaats en of er eerlijk werd gewerkt. Inspecteurs legden zeven keer het werk stil vanwege ernstig valgevaar en twee keer omdat bouwvakkers werden blootgesteld aan het gevaarlijke kwartsstof. Op één locatie bleek de werksituatie zó slecht dat de volledige bouwplaats werd afgesloten; alle medewerkers moesten de locatie verlaten. Ook werd ontdekt dat een bouwvakker nog een uitkering kreeg. Deze overtreding is gemeld bij de betreffende gemeente.

Andere onveilige situaties

Dit was de derde keer dat de Inspectie SZW bouwlocaties in stedelijke gebieden controleert. Dit gebeurde al eerder in Utrecht en Tilburg. Ook hier werd onveilig gewerkt en moesten werkzaamheden worden stilgelegd. De Inspectie onderzoekt nog nader of er sprake is van te lange werkdagen en mogelijke onderbetaling.

Bel ons

VOORDELEN

Arbeidskrachtenregistratie