alt

Hoe gaat Bouwplaats Check-in om met jouw persoonsgegevens?

Compliance Vraag het de beveiligingsexpert 04-01-2022

Met Bouwplaats Check-in maakt de hoofdaannemer inzichtelijk welke bedrijven en arbeidskrachten werkzaamheden verrichten op de bouwplaats. Hierbij worden de persoonsgegevens van jou of jouw arbeidskrachten veilig en conform de geldende privacy wetgeving verwerkt. Maar waarom doen we dat? En hoe?

Waarom wordt Bouwplaats Check-in gebruikt?

Als hoofdaannemer moet je aan veel regels voldoen. Door gebruik te maken van Bouwplaats Check-in voldoet de hoofdaannemer aan de wet- en regelgeving op de bouw en worden de gegevens van onderaannemers en arbeidskrachten eenduidig vastgelegd. Hierdoor worden de risico’s van illegale arbeid, schijnconstructies en boetes tot een minimum beperkt.

Hoe gaan we om met jouw gegevens?

Automatische ID-controle
Tijdens jouw intake op de bouwplaats wordt je identiteitsbewijs door een ID-reader op echtheid en geldigheid gecontroleerd. De ID-reader maakt hierbij geen kopie of scan van jouw ID-kaart of paspoort, maar voert alleen een echtheidscontrole uit. Bezit jij niet de nationaliteit van één van de EER-lidstaten? Dan is de hoofdaannemer wettelijk verplicht om een kopie van je identiteitsbewijs te maken. Die kopie zal daarna veilig en digitaal worden opgeslagen.

Toegangscontrole op de bouwplaats
Op veel bouwplaatsen kan uit veiligheidsoverwegingen of voor toegangscontrole jouw aanwezigheid worden geregistreerd. Afhankelijk van het project kan hierbij gebruik worden gemaakt van een toegangspas, vingerscan of QR-code. Welk toegangsmiddel wordt toegepast, hangt af van de keuze voor het project. Uiteraard houden wij hierbij strikt rekening met jouw privacy en naleving van de AVG-wetgeving.

Opslag persoonsgegevens
Het datacenter van Bouwplaats Check-in gaat zorgvuldig om met de opslag van jouw persoonsgegevens en beschikt vanzelfsprekend over alle benodigde certificeringen zoals ISO 27001:2013 en NEN7510:2011 voor het verwerken en beveiligen van persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens zullen nooit en te nimmer aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Win-win

Het invoeren van jouw persoonsgegevens op papieren formulieren en discussies over onder andere het kopiëren van ID-bewijzen behoren met Bouwplaats Check-in tot het verleden. Jouw persoonsgegevens worden niet meer opgeslagen in een ordner in de bouwkeet, maar ze staan veilig in een datacenter. Dat is een voordeel voor jou én de hoofdaannemer.

Meer informatie?

Heb je je verder laten informeren over de functionaliteiten of mogelijkheden van Bouwplaats Check-in? Onze medewerkers vertellen je er graag meer over.

Neem contact op