alt

Beperk het risico van gestolen materiaal en vertraging op je project

Over BauWatch Onze partners 21-11-2022

‘In sommige gevallen brengt diefstal zelfs de veiligheid van werknemers in gevaar. Bijvoorbeeld wanneer de stroomkabels van de verlichting worden gestolen dan kan dit tot gevaarlijke situaties leiden, zegt werkvoorbereider Stefan Spits van Ploegam.

Werkvoorbereider Stefan

Stefan werkt al 7 jaar als werkvoorbereider bij Ploegam. Als werkvoorbereider is hij o.a. verantwoordelijk voor de in- en uitgaande grondstromen (grondverzet) en klei, inkoop van voorzieningen en materialen, maar ook rijplaten en de tijdelijke beveiliging.

werkvoorbereider Stefan Spits

Ploegmakers Aannemingsmaatschappij

Ploegam staat voor Ploegmakers Aannemingsmaatschappij en is in 1987 opgericht door de broers Gijs en Chris Ploegmakers. ‘Met een grondige aanpak zorgen wij dat Nederland een beetje mooier, maar ook veiliger en duurzamer wordt. Dat doen we door allerlei projecten in de grond-, weg- en waterbouw, transport en innovatie: we verzwaren dijken, bouwen bruggen, verplaatsen de loop van een rivier of leggen een wegennetwerk aan. We doorgronden de vragen van onze opdrachtgevers en komen tot de meest innovatieve oplossingen.’

Dijkversterking langs de Waal

Stefan’s huidige project, in opdracht van Waterschap Rivierenland, betreft een dijkversterking van 12.8 km op een traject van 15 km langs de Waal tussen Wolferen en Sprok. Ploegam, Dura Vermeer en GMB – als aannemerscombinatie de Betuwse Waard, realiseren dit project. ‘We zorgen dat die dijken weer voor 50 jaar voldoen aan de steeds strenger wordende eisen, als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De dijken bevinden zich in een gebied met weinig bebouwing en landelijke, groene dijken.’ Het project is in 2021 begonnen en loopt nog tot 2025. De eerste 4.5 kilometer van de Waaldijk is ondertussen gereed (Cluster B & C) en men is begonnen met het volgende stuk van 6 kilometer (Cluster D, E, F en G). Gemiddeld telt het project rond de 90 medewerkers waarvan 30 in de projectondersteuning en 60 buiten.

Dijkversterking langs de Waal

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid is Ploegam een koploper met de ontwikkeling van hun elektrische grondverzetmachines op accupakketten. De eerste elektrische machines draaien al op verschillende projecten. “Inmiddels hebben we diverse elektrische machines: een 30-tons rupskraan, mobiele kraan, minigraver, shovel, tractor en binnenkort een 50-tons rupskraan.”

Hergebruiken van materialen CO2-uitstoot verminderen

Daarnaast kijken we naar andere manieren om duurzaam te werken. ‘Waar mogelijk hergebruiken we materialen en grond en proberen we zoveel mogelijk lokaal in te kopen om zo materialen over minder lange stukken te transporteren en dus de CO2-uitstoot te verminderen. Op dit project proberen we ook zoveel mogelijk de aanvoer van materialen via het water te doen,’ zegt Spits. ‘We gebruiken ook biogas wat vrijkomt bij het proces van rioolwaterzuiveringen en dat anders afgefakkeld (verbrand) zou worden. Dit gas gebruiken we dan om de hoofdkeet te voorzien van stroom, maar ook om onze elektrische graafmachine mee op te laden.’

Veilige werkomgeving

‘Natuurlijk staat de veiligheid van onze medewerkers hoog in het vaandel. Bij ons is er alles aan gelegen om iedereen ’s avonds veilig thuis te laten komen. Veiligheid gaat natuurlijk niet alleen om het verstrekken van de juiste middelen, zoals PBM’s, maar ook om gedrag. We zijn daarom ook begonnen met het hein & guus veiligheidsprogramma. Een veiligheidsprogramma dat niet over veiligheid gaat, maar over gedrag. Het draait om veiligheidsbewustzijn en elkaar aanspreken wanneer je een onveilige situatie ziet. Collega’s lopen ook bouwplaats inspecties om te kijken of alles veilig is en het wekelijkse projectteamoverleg begint ook altijd met het thema veiligheid,’ aldus Spits.

Veilige werkomgeving

Bouwplaatsbeveiliging van BauWatch

Voor het beveiligen van dit project is gekozen voor tijdelijke camerabewaking van BauWatch van het type GreenLight, OmniWatch en Cube. ‘Diefstal van materieel en materialen zorgt niet alleen voor directe schade, namelijk de kosten van het moeten vervangen van de gestolen spullen, maar ook voor indirecte schade, omdat je in sommige gevallen niet verder kunt met je werk en mensen stil komen te staan, waardoor je project vertraging kan oplopen en die kosten zijn natuurlijk vele malen hoger dan alleen de directe schade,’ concludeert Spits.

Bouwplaatsbeveiliging bij de dijk

Samenwerking met BauWatch

Over de samenwerking met BauWatch is Spits ook zeer te spreken. ‘Ik ken BauWatch al heel lang en we hebben al jaren een goede samenwerking. Ze zijn een betrouwbare partner met goede bouwplaatsbeveiliging tegen een concurrerende prijs en duidelijke afspraken. Met name de flexibiliteit en inzetbaarheid van hun beveiligingsoplossingen zijn sterke punten.‘

Wil je meer weten over bouwplaatsbeveiliging? Kijk dan op onze website of bel (088-1181818) voor meer informatie. Met dank aan Stefan Spits van Ploegam.

Neem contact op

Lees ook

Hoe werkt tijdelijke beveiliging?
Tijdelijke beveiliging
Vraag het de beveiligingsexpert
Hoe werkt tijdelijke beveiliging?

Hoe werkt tijdelijke beveiliging?