alt

Audit CO2-Prestatieladder goed verlopen

Duurzaamheid & milieu Nieuws 06-09-2022

Begin augustus zijn we met goed gevolg geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI) voor de CO2- Prestatieladder niveau 3. Een hele mond vol, maar wat is dat nu eigenlijk?

Een duurzame bedrijfsvoering

Met het oog op de toekomst en de generaties die na ons komen, hechten we veel waarde aan een duurzame bedrijfsvoering. Om die reden brengen we elk half jaar de CO2-footprint van onze hele organisatie in kaart. Op die manier hebben en houden we goed zicht op onze uitstoot. Verandering begint immers bij jezelf.

Wat is de CO2– Prestatieladder?

De CO2– Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De CO2– Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier verschillende invalshoeken:

  • A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;
  • B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;
  • C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;
  • D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.
CO2 verminderen

BauWatch is gecertificeerd op niveau 3

Niveau 3 is het hoogste niveau wat behaald kan worden binnen de eigen organisatie. Het hoofddoel is het terugdringen van onze CO2-uitstoot. Daarnaast nemen we deel aan een sectorinitiatief dat gericht is op brandstofreductie van alle aangesloten partijen. Samen zetten we plannen op om het gebruik van brandstof op een duurzame manier te reduceren.

Extra CO2 compensatie door samenwerking met Land Life Company

Om onze inspanningen voor het milieu extra kracht bij te zetten, zijn we in 2019 een samenwerking aangegaan met Land Life Company. Deze organisatie plant wereldwijd bomen en helpt zo bedrijven met het compenseren van hun CO2-uitstoot. We kiezen ervoor om naast de emissies die vrijkomen in ons productieproces ook het woon-werkverkeer van al onze medewerkers te compenseren. We willen onze footprint zo klein mogelijk maken en uiteindelijk helemaal CO2-neutraal werken.

Wat doe jij om je footprint zo klein mogelijk te maken? Laat het ons weten.