PROJECTEN uitgelicht

Maximabrug

Beveiliging, veiligheid en compliance

Dit moest er beveiligd worden

Het Project Maximabrug omvat het ontwerp en de realisatie tot een nieuwe oeververbinding in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Verbetering leefkwaliteit

Al vele jaren hebben Koudekerk aan den Rijn en Alphen aan den Rijn overlast van (vracht)verkeer. Verkeer van en naar het industrieterrein Hoogewaard rijdt door het dorp Koudekerk. Het zware vrachtverkeer zorgt voor oponthoud en gevaarlijke situaties voor overige weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers. Deze verbinding met de werknaam ‘Maximabrug’ zorgt voor verbetering van de leefkwaliteit en bereikbaarheid van de gemeenten en vergroot daarmee de economische vitaliteit.

Innovatiegerichte contractvorm

De opdrachtgever heeft gekozen voor een innovatiegerichte contractvorm, het D&C contract onder de UAVgc 2005. De aanbesteding voor de realisatie van de brug en de aansluitende infrastructuur vond plaats door middel van de concurrentiegerichte dialoog. Het contract heeft een functioneel karakter om creativiteit en kennis de ruimte te geven. Het doel is een duurzaam en kwalitatief hoogwaardige brug te realiseren tegen maatschappelijk verantwoorde kosten.

Door Mobilis is een eigen ontwerp gemaakt binnen het tracé en de werkgrenzen van de vraag-specificatie. Hiervoor is landschapsarchitect voor de toeritten en een architect voor het brugdeel ingezet. Bij het uitwerken van het ontwerp is rekening gehouden met de historie en geschiedenis van de Gemeente Alphen aan den Rijn, verantwoord materiaal- en materieelgebruik, energieneutraal, hinder voor de omgeving, invloeden op bestaande belendigen en RAMS-aspecten. Te denken valt: gerecycled materiaal, bewust beton, FSC-hout, Led-verlichting, zonnepanelen, geluidsreducerend asfalt, materiaal voor energieneutraal asfaltverharding.

Meer weten over deze oplossingen?

Bel ons

VOORDELEN

Ongestoord bouwen