alt

Meldingsplicht bij camerabewaking: de belangrijkste info op een rijtje

Tijdelijke beveiliging Concreet aan de slag 04-06-2022

Wil je camera’s installeren op een besloten terrein en komt de zone buiten je omheining in beeld? Hou dan rekening met een meldingsplicht.

Camera’s registreer je:

Wie moet de aangifte indienen?

Wil je als rechtspersoon een camera melden aan de politie, dan zal een wettige vertegenwoordiger dit moeten doen. Die persoon meldt zich aan op www.aangiftecamera.be aan de hand van een eID met kaartlezer of via itsme. Na aanmelden met het persoonlijke profiel, selecteer je “een nieuw camerabewakingssysteem aangeven” en kies je vervolgens om een aangifte in naam van een onderneming te registreren.

Hou deze info bij de hand als je aangifte doet:

De aangifte bevat uitgebreide informatie over de locatie, de technische info van de camera’s en informatie over de verwerking van de beelden. In voorbereiding van de aangifte lees je best alle praktische info op de website Besafe.be van de FOD Binnenlandse Zaken.

Geen melding? Risico op klachten (en boetes)

Doe je geen melding van je camera’s? Dan kunnen buren klacht neerleggen bij de politiediensten als ze vermoeden dat (een gedeelte van) hun privédomein in beeld komt. Bijgevolg riskeer je hoge boetes.

 

Wist je dat maximaal 2% van de openbare weg rondom je omheining in beeld mag komen?

 

Wil je meer informatie over signalisatie bij camerabewaking?

Wij maken u wegwijs.

vraag advies aan