BauWatch banner

AVG en Privacybeleid

 

BauWatch: De AVG en Privacy

BauWatch België BVBA (‘BauWatch’) hecht veel waarde aan jouw privacy en stelt dan ook alles in het werk om een eventuele inbreuk hierop zo veel mogelijk te vermijden dan wel te beperken. BauWatch verwerkt gegevens die natuurlijke personen identificeren of kunnen identificeren (‘persoonsgegevens’). Daarom houdt BauWatch zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en verwerkt zij deze persoonsgegevens op de navolgende wijze.

Privacy Statement

BauWatch waakt met haar producten en diensten ten behoeve van haar opdrachtgevers over personen en goederen. Hoewel wij altijd handelen op instructie van onze opdrachtgever, willen wij iedereen die mogelijk betrokken is in de verwerking van persoonsgegevens door BauWatch informeren over deze verwerking. Dit doet BauWatch door middel van haar privacy statement. U kunt ons privacy statement downloaden via bouwatch.be/privacy.

Hoe werkt de BauWatch

De BauWatch is een mobiel en tijdelijk camerabewakingsproduct. Het product bestaat uit een mast, waar camera’s op zijn gemonteerd. De camera’s kijken naar specifieke locaties op particulier terrein (in veel gevallen een bouwwerf). Deze camera’s werken op basis van detectiegebieden en kijken naar een beperkt deel van de locatie. Er wordt gedetecteerd op afwijkingen ten opzichte van een normale situatie. Een afwijking is bijvoorbeeld het betreden van het detectiegebied door een persoon of voertuig. In de meldkamer worden deze detecties door onze medewerkers beoordeeld en indien noodzakelijk waarschuwen zij contactpersonen, opvolgingsdienst, politie of andere instanties.

De rol van BauWatch

In de AVG wordt een onderscheid gemaakt tussen de Verwerkersverantwoordelijke en de Verwerker. De partij die het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt is de verwerkersverantwoordelijke. In het geval van camerabewaking is de opdrachtgever de verwerkersverantwoordelijke. BauWatch is in deze situatie de verwerker, omdat BauWatch alleen handelt ten behoeve van haar opdrachtgever en de instructies van deze partij opvolgt. De verwerkersverantwoordelijke is onder andere het aanspreekpunt voor betrokkenen die hun rechten willen uitoefenen. Om de opdrachtgever te ondesteunen, fungeert BauWatch eveneens als aanspreekpunt voor specifieke vragen.

Jouw rechten

Onder de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. Wil je jouw rechten als betrokkenen uitoefenen, dien dan jouw verzoek schriftelijk in via privacy@bouwatch.be of neem contact op met de bewuste opdrachtgever.

Meer informatie

Op bouwatch.be/privacy vind je meer uitgebreide informatie. Mocht je na het lezen van deze pagina nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met BauWatch via privacy@bouwatch.be. Ben je op zoek naar aanvullende informatie ten aanzien van de AVG dan kun je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit via: gegevensbeschermingsautoriteit.be.