plaatsen bouwatch camera

BauWatch:

AVG en Privacy

 

BauWatch: AVG en Privacy

 

BauWatch levert haar dienstverlening volledig conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Meer informatie zoals het privacy statement, de privacy FAQ en de procedures voor inzageverzoeken kan u vinden op deze pagina.

BauWatch hecht veel waarde aan uw privacy en stelt dan ook alles in het werk om een eventuele inbreuk op de privacy van betrokkenen zo veel mogelijk te vermijden en te beperken.

Privacy Statement

De privacy van betrokkenen is voor BauWatch zeer belangrijk. BauWatch waakt met haar producten en diensten over personen en goederen. Een gedegen privacy beleid is hier integraal onderdeel van.

Hoe werkt BauWatch

De BauWatch is een mobiel en tijdelijk camerabewakingsproduct. Deze camera’s kijken naar specifieke locaties op particulier terrein (in veel gevallen een bouwwerf). Deze camera’s werken op basis van detectiegebieden en kijken naar een beperkt deel van de locatie. Er wordt gedetecteerd op afwijkingen: het betreden van het detectiegebied door een persoon of voertuig). Bij detectie wordt er een alarm inclusief kort videofragment naar onze meldkamer verzonden. In de meldkamer worden de beelden door operatoren bestudeerd en indien nodig worden contactpersonen gewaarschuwd, vervolgens kan de politie aangestuurd worden.

Er wordt dus alleen gekeken naar video van alarmen en niet naar live video. Lokaal op de camera worden de live videobeelden wel opgeslagen. Deze lokale opslag dient voor het achteraf te kunnen analyseren van incidenten. Zo kunnen relevante beelden aan bevoegde instanties zoals de politie beschikbaar gesteld worden.

De rol van BauWatch

In de privacywetgeving (waaronder GDPR) is er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen verwerkersverantwoordelijke (data controller) en verwerker (data processor). De partij die het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt is de verwerkersverantwoordelijke.

In het geval van tijdelijke camerabewaking is de opdrachtgever van BauWatch de verwerkingsverantwoordelijke aangezien onze opdrachtgever het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt.

BauWatch is in deze situatie de verwerker, omdat zij namens en ten behoeve van haar opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt.

Onder GDPR hebben personen over wie de verwerkte persoonsgegevens gaan verschillende rechten. BauWatch staat in veel gevallen de opdrachtgever bij in het tegemoetkomen aan deze verzoeken.

Rechten van betrokkenen

Onder GDPR hebben mensen mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. Wenst u uw rechten als betrokkenen uit te oefenen, dan kan u schriftelijk een verzoek indienen via  privacy@bouwatch.be

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze pagina nog vragen hebben dan kan u contact opnemen met de BauWatch Service desk via+31 (0)88 118 18 00 of een e-mail sturen aan privacy@bouwatch.be

Bent u op zoek naar aanvullende informatie ten aanzien van GDPR dan kan u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Disclaimer

De verschafte informatie op deze pagina geldt als achtergrondinformatie op de geleverde dienstverlening door BauWatch, aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.