alt

Tijdelijke beveiliging Concreet aan de slag 01-02-2024

Beveiliging van waardevol erfgoed in het hart van Lyon

In het hart van Lyon, op de beroemde Place Bellecour, vindt een uitzonderlijk restauratieproject plaats dat niet alleen de aandacht trekt van de inwoners van Lyon, maar ook van liefhebbers van het historische en artistieke erfgoed van de stad. Het project omvat de restauratie van het standbeeld van Louis XIV, een emblematisch werk dat zijn stempel heeft gedrukt op de geschiedenis en het stadslandschap van Lyon. Dit project, geleid door Deluermoz Patrimoine en beveiligd door BauWatch, is een bewijs van het belang van het behoud van cultureel erfgoed, maar ook van de evolutie van technologie op het gebied van bewaking en beveiliging.

Geschiedenis van het standbeeld

Het standbeeld van Louis XIV op Place Bellecour is een belangrijk stuk geschiedenis van Lyon. Dit bronzen standbeeld van Lodewijk XIV te paard is 5,2 meter hoog en dateert uit de 18e eeuw. Het werd in opdracht van de koning gemaakt door de beeldhouwer François-Frédéric Lemot. In de loop der jaren heeft het beeld geleden onder de tand des tijds en vertoont het scheuren, oxidatie en tekenen van aanzienlijke slijtage. Zoals architect Didier Repellin uitlegt, is deze restauratie historisch omdat het de eerste keer is sinds het standbeeld werd geïnstalleerd dat het volledig wordt gerestaureerd, een operatie die al meer dan twee eeuwen niet meer is uitgevoerd.

 

De uitdaging van de restauratie

Het restaureren van zo’n belangrijk werk is een grote uitdaging. Het vereist niet alleen artistieke en historische expertise, maar ook een rigoureus veiligheidsmanagement. De keuze van de locatie voor de restauratie is strategisch: het standbeeld wordt ter plekke gerestaureerd. Linon Dubédat, projectmanager bij Deluermoz Patrimoine, benadrukt het unieke karakter van dit project, dat plaatsvindt op een centrale, openbare plaats, waardoor er meer toezicht nodig is.

 

Restauratietechnieken en aanpak

Het restauratieproces omvatte een aantal specialistische technieken. De eerste stap was het verwijderen van het standbeeld van de marmeren sokkel voor een zorgvuldige beoordeling van de conditie. Daarna gingen de restaurateurs verder met het repareren van de scheuren en het behandelen van de oxidatie. Elke fase vereiste nauwgezette aandacht om de historische en artistieke details van het beeld te behouden en het tegelijkertijd te versterken voor de komende jaren.

Project in Lyon van Deluermoz Patrimoine

Veiligheid in het hart van het project

 

Het belang van veiligheid bij erfgoedrestauratie

Bij de restauratie van het standbeeld van Louis XIV in Lyon staat veiligheid centraal. Het beveiligen van de locatie, vooral in een openbare ruimte zoals de Place Bellecour, vereist strenge bewaking en bescherming tegen de risico’s van vandalisme, schade, inbraak en diefstal. Als belangrijk historisch en artistiek element moet het standbeeld niet alleen worden beschermd vanwege zijn intrinsieke waarde, maar ook als een belangrijk cultureel symbool voor de stad Lyon.

 

BauWatch kiezen voor videobewaking

Geconfronteerd met deze uitdagingen koos Deluermoz Patrimoine BauWatch voor een passende beveiligingsoplossing. BauWatch is gekend om zijn flexibele beveiligingsoplossingen en hoogwaardige videobewakingstechnologie, speciaal ontworpen voor veranderende omgevingen zoals bouwwerven, energieparken en kritische infrastructuur. De keuze voor BauWatch weerspiegelt het belang dat wordt gehecht aan veiligheid tijdens het gehele restauratieproject.

 

Project in Lyon van Deluermoz Patrimoine

Kenmerken van BauWatch GreenLight

De BauWatch GreenLight intelligente videobewakingsmast biedt verschillende essentiële functies voor locatiebewaking:

High Definition Camera’s: De camera’s leveren heldere, gedetailleerde beelden, waardoor de staat van het standbeeld en de bouwplaats nauwkeurig kunnen worden bewaakt. Ze zijn essentieel voor het identificeren van verdachte activiteiten of pogingen tot vandalisme.

Bewegingsdetectoren via AI: Deze detectoren reageren onmiddellijk op ongeoorloofde bewegingen rond het standbeeld of de restauratieapparatuur. Bij detectie wordt automatisch een waarschuwing naar de BauWatch alarmcentrale gestuurd.

Alarmcentrale: De alarmcentrale is een vergunde onderneming voor camera- en alarmsystemen. De teleoperatoren houden 24 uur per dag, 7 dagen per week toezicht. Ze ontvangen automatisch waarschuwingen en kunnen live bewakingsbeelden op afstand bekijken.

Realtime bewaking: De mogelijkheid om de locatie in realtime te bewaken is cruciaal voor een snelle en effectieve interventie, waarbij het risico op schade of verstoring van het bouwterrein tot een minimum wordt beperkt.

Opnamefunctionaliteit: Continue opname maakt het mogelijk om het hele herstelproces te documenteren en biedt een geschiedenis in het geval van een incident. Dit is ook handig voor verzekerings- en aansprakelijkheidsdoeleinden.

 

Veiligheidsbeheer en reactievermogen

Het veiligheidsbeheer op de restauratieplaats impliceert een nauwe samenwerking tussen Deluermoz Patrimoine, BauWatch en de lokale autoriteiten. De reactiviteit in geval van een incident wordt vergemakkelijkt door de geavanceerde technologie van de videobewakingssystemen, waardoor een snelle interventie om het standbeeld en de uitrusting te beschermen mogelijk is.

Videobewakingstechnologie: BauWatch GreenLight

De GreenLight videobewakingsmast is state-of-the-art bewakingstechnologie. Deze systemen zijn uitgerust met high-definition camera’s, intelligente automatische inbraakdetectie, groenlichtprojectoren en een 110db luidspreker. Ze maken realtime bewaking van de locatie mogelijk en garanderen een snelle interventie in geval van inbraak of verdacht gedrag. Het systeem biedt ook een opnamefunctie, essentieel voor het monitoren van de werkzaamheden en het documenteren van het restauratieproces.

 

Het belang van beveiligingstechnologie bij erfgoedrestauratie

Bewakingstechnologie speelt een cruciale rol bij de restauratie van historische monumenten. Deze locaties, vaak gelegen in dichtbevolkte stedelijke gebieden, staan bloot aan grote risico’s op vandalisme, inbraak en diefstal. De installatie van geavanceerde videobewakingssystemen zoals BauWatch GreenLight is daarom essentieel om de veiligheid van het erfgoed en het vlotte verloop van de restauratiewerkzaamheden te garanderen.

 

Impact op de gemeenschap en het toerisme

De restauratie van het standbeeld van Louis XIV en de installatie van de bewakingssystemen hebben ook een positief effect op de lokale gemeenschap en het toerisme. Dit project illustreert de inzet van de stad Lyon voor het behoud van haar culturele erfgoed, waardoor de stad aantrekkelijker wordt als toeristische bestemming. Bovendien stelt de aanwezigheid van moderne beveiligingstechnologieën zowel inwoners als bezoekers gerust dat het stedelijk erfgoed van de stad wordt beschermd.

 

Conclusie

Het project voor de restauratie van het standbeeld van Louis XIV in Lyon is een opmerkelijk voorbeeld van het belang van erfgoedbehoud en het gebruik van geavanceerde videobewakingstechnologieën voor een soepel verloop van de werkzaamheden. Het onderstreept hoe belangrijk het is om onze historische en culturele schatten te behouden en tegelijkertijd moderne oplossingen toe te passen om de veiligheid ervan te garanderen. Dit project staat model voor andere restauratie-initiatieven en laat zien dat respect voor het verleden en innovatie hand in hand kunnen gaan om ons cultureel erfgoed te verrijken.

 

Neem nu contact met ons op en onze beveiligingsexperten helpen u gratis verder om de juiste beveiliging voor uw project aan te bevelen.

Gratis beveiligingsplan

Ontdek onze beveiligingsoplossingen en vraag vandaag nog uw gratis beveiligingsplan aan.